Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Екип "Ранна интервенция" на Фондация "Карин дом"

Детска градина № 38 „Маргаритка“, Варна

Тук успешно се интегрират деца със затруднения и забавяне в развитието

Екип „Ранна интервенция“ на Фондация „Карин дом“ работи в изключително ползотворно партньорство  през последните десет години с г-жа Люцканова, директор на Детска градина 38 „Маргаритка“ в гр. Варна. В детската градина успешно се интегрират деца със затруднения и забавяне в развитието, които са ползвали услугата „Ранна интервенция“ на Карин дом. Директорът на детската градина и екипът откликват изключително професионално и подхождат много сърдечно към приобщаването на всички деца.

Г-жа Люцканова смело разчупва рамката на традиционния образователен подход. Старае се преходът от дома за децата и родителите да е плавен и безболезнен, като предлага гъвкави правила при адаптирането. В детската градина е назначен пълен екип специалисти, които да предоставят професионална подкрепа на децата и родителите – психолог, логопед, специален педагог и социални асистенти.

Екипът и директорът съдействат на родителите при необходимост от намеса на други институции. Организират се празници с цел приобщаване на децата със СОП, които посещават детското заведение – например Международния ден на хората със Синдром на Даун.

В открити практики се споделя положителният опит на приемане и приобщаване с колеги от други детски заведения и родители на деца със затруднения в развитието.

Г-жа Люцканова и нейният екип са неуморни в търсенето на възможности за включване на „специалните“ деца в обичайните за детската градина дейности – организират се различни събития – празинк за мама, Логоритмика, Флашмоб, куклен театър или месене на козунак.

Виждаме изключителните резултати, които директорът и екипът на ДГ „Маргаритка“ постигат при адаптирането на децата със СОП и това дава надежда на нас като специалисти и на родителите, че децата ще могат да растат заедно със своите връстници и развиват своя потенциал в една изключително подкрепяща и позитивна среда. Обратната връзка на родителите е, че те и децата им се чувстват спокойни и приети от персонал, деца и учители.

При организираните от екипа срещи и неформални разговори с родители и учители, г-жа Люцканова и екипът са открити, сърдечни, съдействащи. Споделят затрудненията си и търсят възможни решения, смело и открито говорят за трудностите, които срещат, но имат ресурс да учат и опитват нови стратегии за приобщаване на децата със СОП.

Топлото отношение на г-жа Люцканова е към всички – служители, родители и към нашия екип. Заедно влизаме при децата, провеждаме срещи с родителите и при необходимост даваме съвети на специалистите, работещи с децата.

Детска градина „Маргаритка“ вече повече от 10 години  дава надежда на много родители и шанс  децата им да бъдат приети и изградят необходимите умения за постъпване в училище – мечтата на всяко едно семейство.