Award in category "Герой на децата" at

Nominated by Мария Георгиева Гочева-Рангелова

Антонина Кенова

Тя работи за изграждането на спаведлива, иновативна и качествена система за обучение на най-малките

Антонина Кенова се стреми да работи за изграждането на спаведлива, иновативна и качествена система за обучение на най-малките, събира и обработва предложения за подобряване на системата за прием в детските градини, подпомага изпращането на сигнали за нередности от родители и работещи в системата. Търси прям и качествен диалог с институциите. Участва в много позитивни инициативи в полза на децата.

Това, което я прави достойна за приза Герой на децата, е  че защитава правата на децата и работи за интеграцията на деца със специални потребности.

Считам, че във времената, в които живеем, имаме нужда от повече такива герои – безкористни, справедливи и неуморни.