Award in category "Журналист" at

Nominated by Българска асоциация "Осиновени и осиновители"

Бела Чолакова, в. „168 часа“

Тя от години отразява осиновяването в различните му аспекти

Бела Чолакова от години отразява осиновяването в различните му аспекти: анализи, свързани с обществените нагласи и актуални законодателни промени; интервюта с осиновени хора, родители, осиновили деца и биологични родители.

Нейните материали са взаимосвързани, допълват се и дават един по-достъпен и близък до читателя поглед върху света на осиновяването и неговата значимост.

Всяко позитивно и коректно отразяване на темата за осиновяването в медиите е крачка към промяна на ценностната система на обществото, по-толерантно и хуманно отношение към осиновените хора, родители и биологични роднини и създаване на по-благоприятна и приемаща среда за осиновените деца.

Именно затова Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ смята, че Бела Чолакова заслужава наградата „Златна ябълка“ в категорията „Журналист“.