Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by Ашод Дерандонян, председател на Фондация „Заслушай се"

Даринка Борисова и Албена Спасова

Те са екип, посветен на мисията да създадат положителен, успешен, вдъхновяващ модел на иновации в образованието на глухите деца

Дари Борисова е управител на социалното предприятие „Deaf Kids Power“, което през 2017, с подкрепата на Фондация „Заслушай се“, основа Академията „Анди и Ая“ за децата от глухата общност. Мисията й е да създаде място, където децата да развиват личния си потенциал, да се вдъхновят и да учат чрез преживяване и игра и не на последно място – да придобият увереност и самочувствие. Затова използва разнообразни методи за учене и комуникация, жестов език, визуални средства, арт терапия. Нейната неизчерпаема изобретателност, енергия и отдаденост превърна Академията в специално място за над 30 деца.

Дари Борисова е израснала в семейство на глухи родители и от малка общува свободно на жестов език. Тя е рехабилитатор на глухи деца от повече от 10 години, има опит и като жестов преводач, работила е с глухи деца, младежи и възрастни хора в образователни и социални инициативи.

Албена Спасова е асистент преподавател в Академията и е незаменимата дясна ръка на Дари. Самата Албена е глуха и е майка на чуващо и на глухо дете. Тя познава отблизо и от личен опит проблемите на образованието на глухите деца, предизвикателствата в комуникацията и социализацията на глухите хора.

Обучението в Академията се заплаща само частично от родителите (30-50% от таксата за обучение) и се субсидира от дарения и допълнителна търговска дейност – продукти с кауза на „Deaf Kids Power“. Събраните дарения и приходите от продукти с кауза се инвестират изцяло в развитието на Академията. Вече има две излезли книжки с кауза от поредицата „Приключенията на Анди и Ая“ (автор: Дари Борисова), които разказват историята на глухото момиченце Дара и нейните любими играчки – жирафа Анди и куклата Ая. От любовта на момиченцето играчките оживяват и приятелите минават през редица приключения заедно. Освен в подкрепа на каузата, книжките имат за цел да покажат живота на глухите деца, учат на любов и приемане, искреност и съпричастност.

Онлайн платформата ПОРИВ: Платформа за образователни ресурси, иновации и вдъхновение (https://learn.deafkids.bg/), създадена от Академията, споделя свободно редица образователни ресурси, които могат да се използват и от други специалисти, както и от родители не само на глухи деца.

Признание за положителния принос на работата на екипа в Академията е наградата на Столична община „Най-въвличаща и вдъхновяваща социална услуга“ за 2018 , както и номинацията на Дари Борисова за Вдъхновителка 2018 в инициативата на сп. „Мила“ и в. „24 часа“.

Дари и Албена са отличен екип, посветен на работата си и на мисията да създадат един положителен, успешен, вдъхновяващ модел на иновации в образованието на глухите деца. Над 30 деца се обучават в Академията в разнообразни модули, които преди това рядко са били достъпни за тях – български език (комуникативна компетентност), арт-терапия, забавна математика и логика, дигитални науки (с подкрепата на Телерик Академия), английски език, науки и др.

Жестовият език също намира своето място в обучението с цел да се помогне на децата да усвояват по-добре материала с използването на визуални методи за комуникация. В България рядко глухите деца получават достъп до жестовия език в ранна детска възраст и това е важна стъпка в развиването на билингвистичното образование и създаването на достъпна и ползотворна комуникативна среда за глухите деца.

Децата в Академията са въодушевени, активни и мотивирани. Чувстват се по-уверени в училище, както в учебния процес, така и в общуването със своите съученици и приятели. Това е изключително важно, защото това са бъдещите глухи младежи, на които разчита социалната промяна и създаването на едно по-толерантно и приемащо общество, където различността е богатство, а не „проблем“.

Фондация „Заслушай се“ работи активно с Академията от момента на нейното създаване през 2017 и сме запознати отблизо с дейностите й, с екипа и с приноса, който правят за образованието на глухите деца в България. Ние работим с Дари Борисова още от 2014 година и сме свидетели и на големия принос, който тя дава за цялата глуха общност и най-вече за глухите деца и младежи. Работим от години и с Албена Спасова, която е участвала в много кампании и проекти на Фондацията.