Nomination in category "Журналист" at

Nominated by Асоциация Родители

Екипът на сп. Здраво дете и сп. Практическа педиатрия

Изданията над 20 години системно и последователно информират специалисти и родители по темита за детското здраве

Екипът на сп. „Здраво дете“ и сп. „Практическа педиатрия“ над 20 години системно и последователно фокусира дейността си около две издания, които си поставят за цел посредством силата на информацията да подпомогнат запазването и подобряването на детското здраве.

Списание “Практическа педиатрия” е специализирано научно издание, предназначено за педиатрите и за общопрактикуващите лекари с педиатрична практика. Създадено от лекари за лекари, то съдейства за поддържането и осъвременяването на тяхната квалификация.

Списание “Здраво дете” информира и ангажира родителите към темата за детското здраве и неговите различни аспекти, а оттам – и приучаване на децата към полезни здравословни практики;

Информацията, която предоставят и двете списания, е верифицирана от най-големите капацитети в съответната област у нас – лекари, психолози, социални работници и др. В “Практическа педиатрия” тя е научна и съобразена с нуждите на аудиторията си, а в „Здраво дете“ е поднесена на човешки, разбираем език, така, че да стигне до различни категории родители. Посланията, които екипът отправя към родителите, са свързани както с тяхното право да правят информиран избор за децата си, така и с правото на децата да растат в подкрепяща и приемаща среда.

Екипът на сп. „Здраво дете“ и сп. „Практическа педиатрия“ в своите материали отстоява правото на детето да расте при възможно най-висок стандарт на здравна грижа, включително и родителите му да правят информиран избор по въпроси, засягащи неговото здраве. Осигуряването на проверена, достоверна и актуална информация на достъпен език позволява на родителите да повишават своя родителски капацитет и да вземат решения в най-добрия интерес на детето.

Екипът на сп. „Здраво дете“ и сп. „Практическа педиатрия“ спазва най-висок стандарт при защитата на принципа на неприкосновеност на личния живот на детето – не идентифицира деца и семейства, когато разглежда различни здравни казуси и зачита правото на информираност и избор на децата и семействата, когато използва снимки за популяризиране на дейността си.

Екипът на сп. „Здраво дете“ подхожда иновативно към въпроса за информиране на родителите по здравни въпроси: същият екип издава и предназначеното за педиатри сп. „Практическа педиатрия“, в което педиатричната общност получава актуална професионална информация, която в подходящ вид се предлага впоследствие и на родителите. Търсенето на допирните точки в интересите на педиатри и родители, както и последователната работа за подобряване на комуникацията между тях (кампанията „Моят любим педиатър“ и др.) допринася за повишаване на доверието на семействата към здравната грижа и за подобряване на психологическия климат, в който растат децата.

Примерни материали:

Списанието

Практическа педиатрия, брой 1-2/2019

Практическа педиатрия, брой 2/2017

Практическа педиатрия, брой 6/2016