Award in category "Благотворител" at

Nominated by Фондация „П.У.Л.С.”

Фондация BCause

ПЛАТФОРМАТА и дарителските фондове на организацията подкрепят деца в риск, деца и младежи от институции, деца с увреждания, здравеопазване, образование и култура

Фондация „П.У.Л.С.” е организация, която повече от 20 години помага на жени и деца, пострадали от насилие. Всяка година организацията помага на над 350 човека, основно жени и деца. Над 70 човека всяка година получават закрила и временен подслон в кризисните центрове на организацията.

Кризисните центрове на организацията се финансират със средства от държавата, които са крайно недостатъчни за покриване на нуждите на майките и децата. Подкрепата на партньори като Фондация BCause е от съществено значение за осигуряването на всичко нужно на малките и големите, които се нуждаят от закрила.

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с 20 – годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Фондацията насърчава хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиват дарителството и социалните инвестиции.

Основна цел на фондацията е утвърждаването на гражданското общество в България като подпомага развитието на ресурсите на благотворителните организации сред нестопанския сектор, чрез повишаване на дарителската култура и чрез усъвършенстване управлението и ефективното използване на ресурсите на благотворителните организации в България.

През 2019 година с кампании и корпоративно дарителство BCause подкрепи усилията на фондация П.У.Л.С. с над 25 000 лв

Фондация „П.У.Л.С.“ е една от многото организации, които получават подкрепа на своята основна дейност чрез “ПЛАТФОРМАТА“ – (platformata.bg) – инструмент за набиране на дарения, създадена от Фондация BCause.
Благодарение на „Платформата“ редица кампании, които Фондация “П.У.Л.С.“ създаде с цел набиране на средства за нуждите на майките и децата, настанени в Кризисния център, достигнаха своята финансова цел и получиха печат „УСПЕШНА“. Такива бяха:

– “ СПЕШНО! ДА ПОМОГНЕМ НА ЕДНО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ В ЧУЖБИНА!“ , която целеше едно българско дете, което е обект на сексуално насилие от страна на своя биологичен баща, да бъде спасено и да бъде събрано с майка му.
– “Кино за всички деца“, свързвана с осигуряване на децата на един живот, изпълнен със забавление вместо със страх
– “Мисия с майки и деца на море“, която подари едно щастливо лято на 9 деца и 7 майки
– “Готови за училище“ за осигуряване на средства за учебници и учебни помагала, както и за всички неща, които получават като списъци в началото на учебната година децата настанени в Кризисния център.
– “ПоДари коледна вечеря“,  която позволи около 16 жени и деца да посрещнат коледните и новогодишни празници в Кризисния център на Фондация „П.У.Л.С.“
– “Помогни сега на майки и деца, пострадали от насилие“, която в условията на извънредно положение спомогна за финансирането на двата кризисни центъра към Фондация “П.У.Л.С.“ – това включваше храна, осигуряване на специални храни за бебета и малки деца, лекарства, санитарни консумативи, почистващи продукти, предпазни средства и др.

От началото на годината Фондаця “П.У.Л.С.“ бе включена в програмата за дарителство по ведомост на Фондация BCause, като бе предложена за организация, към която да се получават редовни дарения, с които да се осигурят хранене, медицински грижи, отопление и др. неотложни нужди на настанените в кризисния център.
От 2018г. 12 благотворителни организации, сред които и Фондаця BCause стартираха дарителската инициатива „България дарява“, която е национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството у нас, в която са представени каузи на граждански организации от цялата страна. През 2019г. кампанията включи над 70 организации и над 115 каузи, сред които и Фондация „П.У.Л.С.“.

Фондация “П.У.Л.С.“, участва в кампанията с кауза „Къща –МЕЧТА“-изграждане на пространство, в което да може да се срещат децата и техните родители, където заедно да творят и доразвиват своите взаимоотношения по един здравословен и хармоничен начин.

“ПЛАТФОРМАТА“ се ползва от повече от 50 организации годишно. Голяма част от финансираните кампании са свързани с деца в риск, деца и младежи от институции, деца с увреждания, както и такива свързани със здравеопазване, образование и култура.
Също така Фондация BCause управлява няколко дарителски фонда, като средствата за тях се осигуряват от индивидуални и корпоративни дарения и се разпределят на конкурсен принцип. Такива са например няколко Фонда за стипендии за отлични ученици в 12 клас и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция; Фонд „Лечение и рехабилитация на деца“; Фонд „Спорт за деца с увреждания“; Фонд „Ние можем“ в подкрепа за млади хора в неравностойно положение за трудова реализация; Фонд за подкрепа на жени и деца, пострадали от домашно насилие;

Фондация Because е организация, която цели да достигне до повече хора, да разкаже добри истории и да покаже смисъла от съществуването на гражданските организации, като даде възможност на всеки да допринесе за положителна промяна в живота на децата и защита на техните права.

Организацията поддържа редовен контакт с екипа ни и подкрепя текущи и изъвнредни нужди, които възникват в грижата за децата, пострадали от насилие. В лицето на екипа на Фондация BCause ние срещаме изключителни специалисти с големи сърца, които правят чудеса за стотици каузи всяка година.