Award in category "Благотворител" at

Nominated by Фондация „За Нашите Деца“

Fusion Academy

Те подкрепят материално и с доброволческа работа мисията всяко дете да расте сигурно, щастливо и обичано в семейна среда

Oт много години Fusion Academy и фондация „За Нашите Деца“ вървят рамо до рамо в съвместната си мисия за правото на всяко дете да расте сигурно, щастливо и обичано в семейство.

Fusion Academy и нейните основатели Лъчезара и Иво Паскалеви подкрепят дейността на фондацията по множество начини:

  • Лично участие на основателите на академията в благотворителното събитие „Вечер на скритите таланти“, като даренията за изпълнението им надхвърлиха 10 000 лева
  • Участие на децата, част от академия Fusion, чрез техни рисунки и други произведения на изкуството във Вечер на добродетелите и Азиатски фестивал 2018
  • Лична финансова подкрепа към каузите на фондацията
  • Изработване на корпоративни картички от децата на академията, които се разпродават на цели корпорации, като част от тях изработваха картички заедно с децата.

Фондацията и академията работят с вярването, че неталантливи деца няма, а всичко, което е нужно, е предоставянето на възможности за изява, развитие и подкрепа и работят активно, за да разпространят това вярване. Най-ценното е, че благодарение на това сътрудничество подкрепата идва и директно от техните малки възпитаници, които се ангажират директно и помагат на деца в нужда. Това е едно уникално партньорство, което освен че подпомага фондацията ни материално, провокира и възпитава гражданска активност у децата от съвсем малки, които осъзнават, че семейството е най-важната среда за всяко дете.

Академията подкрепя финансово фондацията, както и предоставя уникални произведения на изкуството от деца – творци за благотворителни цели, благодарение на които привличаме корпоративни и индивидуални дарители на фондацията.

Подкрепяйки дейността на фондацията, в чиято основа е детето и неговото сигурно и щастливо развитие, Fusion Academy подкрепят и най-добрия интерес на децата. Той е ежедневно в центъра на тяхната работа, както и в новооснованото от тях начално училище, което прилага иновативни методи, изцяло насочени към детето.

Fusion Academy подкрепя концепцията за необходимостта от развиване на потенциала на всяко дете в сигурна, семейна среда. Академията  споделя ценностите на фондация „За Нашите Деца“ и възпитава пълноценни, емпатични и съпричастни граждани на България, които изцяло познават правата си, но и знаят как да помогнат на тези, чийто права са нарушени или отнети.

Съвместните инициативи на Fusion Academy и фондация „За Нашите Деца“ осигуряват устойчивост чрез матералната помощ, която набират. Освен това променят нагласи на обществото за дарителството, детските права, разширявайки начините, по които децата могат да бъдат в подкрепа на други деца в ранна възраст.