Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Българска асоциация "Осиновени и осиновители"

Мая Матова

Собственик на сладкарско ателие и голям приятел на осиновяването

Мая Матова е собственик на сладкарско ателие и голям приятел на осиновяването. Тя предоставя безвъзмездно пространство за срещи и творчески работилници за осиновени деца и техните родители.

В нейната уютна сладкарничка децата творят чудеса, общуват помежду и говорят свободно за начина, по който са дошли в семействата си. Това е чудесен начин осиновените деца да приемат по един естествен начин своя произход, а родителите им да не създават тайна на осиновяването.

Мая Матова активно се включва в благотворителните инициативи на Българска асоциация „Осиновени и осиновители”, с което подпомага дейността ни по организиране на групи за взаимопомощ в подкрепа на деца и семейства.