Award in category "Болница" at

Nominated by Фондация Нашите недоносени деца

Неонатологично отделение към ІІ САГБАЛ “Шейново”, София

Болницата осъществява кенгуру-грижа и развива семейно-ориентиран подход

Номинираме неонатологично отделение към ІІ САГБАЛ “Шейново” във връзка с осъществяването на кенгуру-грижа в отделението и развитие на семейно-ориентирана грижа.

Все повече се говори за изключителното значение на първия контакт между майката и бебето. Съвременните изследвания доказват, че е препоръчително майката да прегърне своето бебе веднага след раждането, което улеснява адаптацията на новороденото към външния свят и затвърждава връзката помежду им, освен това има значителен ефект върху кърменето. Често обаче преждевременното раждане е придружено с усложнения, които не позволяват това да се случи, тъй като в общия случай всички усилия са насочени върху стабилизиране на състоянието на бебето, а понякога и на родилката.

Когато детето е прието в интензивно отделение за новородени, често родителите са ограничени във възможността да прекарват време с него и да му осигуряват базисни грижи. Към това се прибавят и страданията, които преживяват в резултат на преждевременното раждане на детето, както и смущението от технологичната среда в интензивните стаи. Тези фактори натоварват развитието на взаимоотношението родител – бебе, а това може да има дългосрочни последици върху цялостното развитие на детето. Решението на този проблем е да се осигури на родителите възможността да участват в грижите за тяхното дете в интензивните отделения, което всъщност се случва в неонатологичното отделение към ІІ САГБАЛ “Шейново”.

Отделението работи в колаборация с немедицински специалисти, които подкрепят семейството в тази предизвикателна ситуация – да бъдат родители на недоносено дете и да прекарат първите седмици далеч от него.

Неонатологичното отделение при II САГБАЛ Шейново е от трето ниво на компетентност и се грижи за най-рисковите бебета, родени с екстремно ниско тегло. В този процес екипът обезпечава не само чисто медицинските им нужди, но и развитийните и психологически такива – модифициране на средата спрямо нуждите на бебето, включване на родителите в грижите за него.