Award in category "Община" at

Nominated by СНЦ „Свят без граници“

Община Раднево

Родителите в общината са освободени от такса за посещение на ясли и детски градини и за ползването на детската кухня

Родителите в община Раднево няма да плащат такса за посещението на ясли и детски градини и за ползването на услугите на детската кухня. Месечната такса на дете в детската градина е била 40 лева. Освобождаването от такса в детските градини, е една от политиките за достъп и равен старт на децата в образователната система.  В мотивите на предложението си кметът Тенко Тенев той е посочил, че „идеята е част от дългосрочната социална политика на администрацията” за създаване на предпоставки младите хора да остават в общината, да се подпомагат семействата с малки деца, което да увеличи раждаемостта и да се преодолее демографската криза.

На територията на община Раднево има шест детски градини, към три от тях има разкрити яслени групи. Децата в детските градини са 546, от които 243 в подготвителна група. Децата в яслените групи са 53, а тези, записани за услугите на детска кухня – 50.

Общината има разработена стратегия за детето и/ или подкрепа на семейството, основана на интегриран подход, функционираща общинска структура, отговорна за тези въпроси и финансиране на политиките за децата.

Раднево има също  политики и механизми, които позволяват участието на децата и родителите във взимането на решенията, които се отнасят до тях.

Строгата финансова дисциплина и стабилните приходи позволяват на Общината да поеме социален ангажимент към младите хора – 40-150 хил.лв. ще струват на общината безплатните детски градини, ясли и детска млечна кухня за месец. Бюджетът за следващата година е в размер на малко над 24 млн.лв., собствените приходи са близо 16 млн.лв., а приходният остатък е около 5,7 млн. лв. Всичко това позволи на общината една сериозна инвестиционна програма.

Раднево предприема също целенасочени действия за промотиране на разбирането и прилагането на правата на децата.