Nomination in category "Журналист" at

Nominated by Институт по социални дейности и практики / Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Шумен

Росица Арабаджиева, журналист в Радио Шумен

Тя разпознава и представя политиките, свързани със закрила на децата и семействата, като социално значими

Росица Арабаджиева разпознава политиките, свързани със закрила на децата и семействата, като социално значими. Репортажите й са ориентирани към представяне на теми, които разширяват и повишават информираността за развитието на социалните услуги за деца и семейства и дават възможност за разбирането на ползите и значението, което имат за промяна и повишаване на благосъстоянието на децата и техните семейства.

Госпожа Арабаджиева представя всички гледни точки, като водещи за нея са както позицията на децата като „главни герои“ в репортажите, така и на техните родители.

Материалите на журналиста са основани на коректно представяне на всички гледни точни, на толерантност и са част от цялостното политика на Радио Шумен за отразяване на социално значими теми и събития.

Госпожа Арабаджиева има пълно разбиране и съобразява работата си с това да не поставя на общественото внимание идентичността на децата.

Тя  разширява своите журналистически търсения по всички теми, съотнесени към политиките, свързани със закрилата на децата в България. Важна тема в ефира на Радио Шумен е Приемната грижа, която през различна призма и задълбочено журналистическо проучване представя значимостта й за подкрепата на деца и родители. Репортажите  дават отговор на въпроси, формулирани от слушателите, а обективността и различните гледни точки формират разбирането за значимата роля на приемните родители в отдаването на грижа за деца.

Поставени от нея теми още са: правата на децата; политиките за щадящо детско правосъдие; развити партньорства и позиции на магистрати, свързани с промените в областта детско правосъдие; активност на държавна, местна власт и НПО сектор за разширяване на добрите практики; иновативни социални услуги в подкрепа на деца в риск и други.
Госпожа Арабаджиева разработва своите репортажи, водена от разбирането си за неприкосновеност на личния живот на децата и техните родители. Материалите й са точни, обективни, с отразени различни позиции, но съобразени с приетите нормативи и вътрешни правила на институцията за неприкосновеност и защита на личните данни.

Прилагаме линк към неин материал – „Бизнес с деца или обич завинаги?“

Институтът по социални дейности и практики управлява услугите в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен от 2015 година. От тогава и досега, един от приоритетите на екипа е да работи в партньорство с всички институции, които имат отношение по детското благосъстояние. Местните медии са били важен партньор и фактор за популяризирането на добрите практики, в т.ч. е радио Шумен. През всичките години медията е с висока чувствителност по проблемите на децата и родителите. В ефира на Радио Шумен са отразявани кампанията по Приемна грижа – за бебета и деца с увреждания, Кампаниите във връзка с превенция на насилието, тежките форми на детски труд и други.

През последните години Росица Арабаджиева отразява дейностите на ИСДП във връзка с активната и позиция по реформата в детското правосъдие, дейностите с училища и детски градини по Проекта Резилианс. От няколко години отразява Ваканционната програма за децата от Комплекса като, поставя в центъра участието на децата, „гласът на детето“ винаги е бил важен за нея, като професионалист.

Росица Арабаджиева като журналист винаги е искала да постави актуалните теми за трудностите на съвременните родители при възпитанието на децата им. Психолозите на Комплекса са канени от нея да представят експертна позиция и да информират слушателите по различни теми: причините за агресия при малките деца; как да подобряваме комуникацията с децата ни и др.

Партньорство с Радио Шумен и с Росица Арабаждиева е утвърдено през годините. То е основано на общото разбиране за поставяне на общественото внимание на теми, които едновременно провокират със своята острота и актуалност, но също така дават възможност за формиране на позиции и нагласи в обществото, като отговор на необходимостта от градивни промени в политиките за закрила на детето.