Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Сдружение български национален комитет "Заедно за децата", клуб «Закрилник», Айтос

Татяна Йотова

Тя инвестира целия си живот в духовното израстване на младите хора

Татяна Савова Йотова е възрожденец по дух. Самата тя се определя като: „по професия – учител, по потребност – бард”. Завършила е Българска филология и Педагогическа психология в СУ „Климент Охридски”. Понастоящем е учител по Български език и литература в Средно училище „Христо Ботев” в родния си град Айтос. Творец, автор на 14 поетични книги, 7 от които за деца, на два диска с изпята поезия, на авторски песни и на песни за деца и младежи в екип с български композитори, ръководител на Школа за слово, мелодия, театър «Генгерче» при СУ «Христо Ботев», Айтос, сценарист и режисьор, носител на творчески национални и международни награди, както и на индивидуални – за литературно творчество (поезия, проза, театър), така и професионални, на лауреатски звания от фестивали и конкурси по изкуствата. Носител на званието «Учител на годината» в раздел «Извънкласни дейности» за 2015 година. През 2018 г. излизат две от нейните книги, изцяло отдадени на детската и младежката аудитория. «Роли, роли…» и «Чудна, весела история с баба Танка и Виктория».

В така представената кратка визитка на Татяна Йотова обаче липсват важни характеристики, които определят личността й като специална, уникална, народополезна, общественозначима, активна, креативна, любяща, харизматична, добротворна… Бихме могли да я наречем Възрожденски дух, усмихнато Добро, Добро не само като състояние на духа, а Добро като живеене и нестихваща, зареждаща с добри енергии активност.

Прескачаме „редовите” часове в училище, утвърдената и многократно награждавана в национални и международни фестивали Школа за слово, мелодия, театър „Генгерче”, дългогодишно съществуващия журналистически клуб „Остро перо”, които Татяна ръководи, и отваряме вратите на онези дейности „на ползу роду”, за които на един човек може да му се свали шапка.

Често след училище, или в почивен ден, ще я видите със своята китара да пътува нанякъде. Това се случва, когато Татяна има творческа среща с деца, родители, учители, почитатели на поезията в различните й жанрови формати. Заразно е присъствието й, не може да не се размислите, да не запеете, да не се потърсите из героите от нейните книги. Подаръците – книги за библиотеки в селища и училища – са истинско богатство за читателите.

„На добра воля” Татяна Йотова със свои приятели организира и провежда всяко лято вече традиционния „Летен детски празник на таланта” в Айтос, където се събират деца от цяла България, гости от чужбина, за да оцветят лятото и да се потопят свят на красота и творчество!

Татяна Йотова дълги години е и сред инициаторите и организаторите на национален конкурс за ученически хумор „Генгерчета”, чието съществуване, за съжаление, е преустановено поради независещи от авторите причини, но който би могъл да се „съживи” и обновис още по-голям ефект върху креативни деца и техните подкрепящи ги учители и родители.

Многобройни са участията и призовите отличия в проекти на училището, на Община Айтос, на неправителствени организации, в национални и международни конкурси, фестивали.

Постиженията на Йотова не могат да бъдат рамкирани година за година. Те се застъпват, допълват, обогатяват. Важна е устойчивостта на съграденото, а тя е със здрави основи и градеж.
Като ръководител и на журналистически клуб изключително ценни са контактите на поетесата с журналисти от града и страната. По нейно предложение към Школата за театър и към Клуба на журналистите от „Остро перо” поднасят изненада – спектакъл, посветен на годишнина от основаването на айтоския вестник „Народен приятел”, чиито активни сътрудници са с децата. Благодарение на мащабна изследователска дейност от страна на учителката, която запалва и децата, проучват документи и детайли от историята на вестника и неговия създател Никола Божилов. Сценарият свидетелства за много любов към радетелите на българското слово и дух.

Йотова непрестанно разширява периметъра на действие на своите изяви. По покана от Община Айтос за създаване на спектакъл, свързан с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за 20 дни се случва чудо. Сценарият е написан за три нощи, презентацията, съпътстваща представлението – за два дни, а разучаването на текста и сценичното му ситуиране заедно с мизансцена и декора се вместват в рамките на няколко дни. Благодарение, разбира се, на отговорните театрали-генгерчета и техни приятели. „Образи в кривото огледало” заявяват стремежите на младите хора да помогнат на обществото в усилията му децата с противообществени прояви да „се завърнат” към добрите поведенчески модели. Пред 600 ученици от различни класове, в присъствието на общинари, гости от различни градове, родители, спектакълът преминава при огромен успех. Не се забавят поканите за изнасяне на спектакъла в други градове и училища.

С подобна вихреност се осъществява и друг, продукт по проект на Общинския съд и прокуратура, когато ученици пресъздават истинско съдебно дело в спектакъл пред обществеността. Отново в центъра на съзиданието е Йотова със своя високохудожествен доброволен труд, който има своето въздействие върху стотици семейства. Спектакълът „Съдебно дело 225” представя охудожествени документни истини и факти от живота на ученичка, злоупотребила с наркотици. Така заразява Татяна Йотова с добро, с приятелства, с изкуство, с мотивация за нестандартни решения.

Доброволческото раздаване е и в песните на твореца Йотова. Те са лекарство срещу нравствени дефицити, апатия, стрес, срещу физически и психически травми. Който не вярва, може да слуша «Вълшебните думи», «Празник без предели», емблематичната песен «Ключ», в която призовава чрез духовното си богатство хората да умеят да отварят дори врати без ключалки. Чрез песните ù деца със СОП «проглеждат» за доброто и злото.

Йотова с личен принос, със своите ученици, родители, приятели е и в подготовката на благотворителни концерти, базари, каквито са Коледните и Великденските; тя е и сред учениците, които, позовавайки се на благородни национални каузи, се раздават за идеята, каквито са «Подари вечеря на човек в нужда» и «Предай нататък» и други.

Когато поставиш висока летва, висок ще бъде и скокът. Летвите на Татяна Йотова за добротворство са високи и навсякъде. Работата ù с НПО е впечатляваща, защото е насочена отново към възпитанието на подрастващите.

За добрите дела в действие говори и фактът, че на 16 април 2019 Татяна Йотова и новото попълнение театрали покоряват зрителите на столична сцена с авторския образователен спектакъл-мюзикъл «Екология на отношенията». Изявата е в рамките на фестивала «Млади таланти» в Националния дворец на децата.

Стойността на добродетелната дейност на Татяна Йотова може и да не се измерва в конкретна число, нейният количествен измерител може и да не е кратен на 2, 3 или 5, 29, или да не носи типичните параметри на материалното, но може да се въведе като мярка за Доброправене – „От любов живей”. Така се нарича една от книгите за деца на учителя и твореца Татяна Йотова. От любов живее и тя.

Хиляди деца и ученици, техните семейства, стотици учители, читатели, слушатели, съратници са докоснати от добрите лъчи на личността на Татяна Йотова.

Татяна подкрепя и увлича децата по пътя на техния житейски избор. Тя им помага в осмисляне на свободното време, превенция на негативните предизвикателства на улицата чрез включване в активна творческа дейност

Инициативите, които Татяна Йотова създава и подкрепя, са в правилната посока за закрила на детските права: правото на творчество и развитие на способностите, правото на изява на свободната воля, правото на избор за осмисляне на свободното време, за надграждане на ценности, свързани със съхраняване и обогатяване на традициите.