Nomination in category "Болница" at

Nominated by Фондация „Здраве и социално развитие“

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия “проф. Бойчо Бойчев”, клиника по детска ортопедия и хирургия на ръката, София

Болницата помага на деца със заболявания и травматични увреждания на опорно-двигателния апарат

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “проф.Бойчо Бойчев” е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат. В клиниката се приемат и лекуват деца от цяла България.

УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, като университетска болница на Медицински университет – София, е база за провеждане на обучението по ортопедия и травматология на студенти и специализанти.
Тя  обхваща площ от 8640 кв.м, като в нея се разполагат стационар, операционен блок, диагностично-консултативен блок и административно-техническа част.

Годишно в Клиниката се извършват около 750 – 800 операции на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат при деца и възрастни. Използват се водещи оперативни методи, практикувани в световната ортопедия. Ежедневно се оперират деца с детска церебрална парализа. Рутинна процедура е удължаването на крайници и хирургията на епифизарната плочка. Въведени са най-съвременните оперативни техники, неизискващи използване на гипсова имобилизация и позволяващи ранно раздвижване на децата.

Към клиниката функционира консултативно-диагностичен кабинет, оборудван с модерен доплер-ехограф за изследване на тазобедрената става при новородени. Там консултациите се извършват от лекари от клиниката.

Тя е уникална и по отношение на топлото отношение и приемане на децата и техните семейства, потърсили лекарска помощ.

Ръководството на болницата изгражда дълготрайно сътрудничество с различни организации и структури, работещи в областта на благосъстоянието на децата, като по-специално доктори от Клиниката по детска ортопедия и хирургия на ръката влагат своята експертиза в решаването на различни казуси и индивидуални случаи.

Децата често имат нужда от здравна грижа и квалифицирана лекарска помощ. Поради спецификите на живот, бедността и липсата здравна информираност от страна на родителите, семейства попадат в т.нар. уязвими групи. Търсейки здравна помощ и съдействие, именно тези семейства срещат недоброжелателност, хладно и дискриминативно отношение.

В УСБАЛО „проф. Б.Бойчев” ЕАД открихме висок професионализъм, изключително топло отношение и човещина. В редица случаи се оказва професионално съдействие и ангажираност, без оглед на образователния и финансов статус на родителите. Децата се чувстват подкрепени и приети, а родителите получават обстойна и разбираемо поднесена информация относно заболяването, лечението и изхода от предприемането на поредица от мерки, така че те сами да направят информиран избор.

С внимание към децата и техните родители, лекарите в клиниката успяват да създадат благоприятна среда, атмосфера на уважение, човешкото отношение, работейки професионално и всеотдайно.